Functieomschrijving

Quality Manager CTCU (m/v) - 38u - COD

Bedrijfsdetails

Een nieuwe gebouw voor het Jules Bordet Instituut

Het Jules Bordet Instituut is ruim 80 jaar lang actief geweest in het hartje van Brussel, dicht bij de Hallepoort. Het verhuist nu om het hoofd te bieden aan belangrijke ontwikkelingen zoals de toename van het aantal patiënten en van de behoeften aan alsmaar performantere technologieën waarvoor meer ruimte nodig is. Het nieuwe Jules Bordet Instituut zal eind november 2021 de deuren openen naar een nagelnieuw gebouw op de campus in Anderlecht, vlak bij het Erasmusziekenhuis en de faculteit Geneeskunde van de ULB. Het Instituut ruilt zijn huidige 35.000 m² voor een oppervlakte van 80.000 m² op maat van zijn missies inzake zorg, onderzoek en onderwijs op het domein van de oncologie.

Voor meer informatie over het Nieuwe Jules Bordet Instituut, klik HIER :https://www.bordet.be/nl/bordet-nieuw

Functie

Opdrachten

Uw belangrijkste doel is het waken over de conformiteit en de voortdurende verbetering van de kwaliteit binnen de CTCU door middel van een alomvattend kwaliteits- en risicobeheersysteem, met name gesteund op de opmaak van procedures, de opvolging van specifieke indicatoren, de optimalisatie van de processen, de verwerking (analyse), de opvolging van de ongewenste gebeurtenissen, het auditbeheer en de invoering van verbetermaatregelen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en Risicomanagementsysteem (RMS)
  • Bijdragen aan de Kwaliteitscultuur binnen de dienst
  • Het implementeren van de SMQ en SMR op permanente basis
  • Dagelijks beheer van de analyse en de opvolging van de ongewenste gebeurtenissen
  • Verrichten van een lineaire kwaliteitscontrole voor alle stadia van het zorgproces, de behandelingen en de coördinatie van de klinische studies, in samenwerking met de verantwoordelijken van de CTCU (medisch en operationeel) en met de medische teams, de studiecoördinatoren en de administratieve teams van de CTCU
  • Bepalen en ten uitvoerleggen van indicatoren en specifieke methoden van kwaliteitscontrole
  • Organiseren van de opvolging en de bijwerking van de kwaliteitsindicatoren, de SOP, de functieprofielen, de CV’s, de opleidingsdocumenten
  • Coördineren, beheren en superviseren van de interne en externe audits en opvolging van de tenuitvoerlegging van de hiermee samenhangende actieplannen
 • Documentair beheer en opleiding van het personeel
  • Toezicht over het beheer van de procedures en andere documenten (kwaliteit, …) specifiek voor de dienst
  • Opleiden van het personeel in de verschillende aspecten van het Kwaliteitssysteem
 • Grootschalige projecten
  • Deelname aan de voortzetting van de accreditatieprocedure bij de OECI van het ziekenhuis voor de CTCU en van de procedure voor het verkrijgen van het certificaat ISO9001
 • Andere activiteiten
  • Nauwe samenwerking met de « Kwaliteitscel » van het Instituut en deel uitmaken van de Groepen van « Referentiepersonen inzake Kwaliteit » en van « interne auditoren »

Profiel

Toegangsvoorwaarden

 • U bent in het bezit van een diploma in samenhang met de ziekenhuissector (bachelor, master in de volksgezondheidswetenschappen (beheer van de verzorgingsinstellingen en -diensten), …)
 • Een kwalificerende opleiding in kwaliteitsbeheer of een gelijkwaardige ervaring is essentieel: Master of certificaat van specialisatie in Kwaliteitsmanagement
 • Voldoen aan de profielvoorwaarden
 • Voldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagde Selor-proef)
 • Slagen voor het selectie- en/of aanwervingsexamen

Vereiste vaardigheden :

 • Uitstekende kennis van het gesproken en geschreven Engels
 • Kennis van de IT-tools (Suite Office, Visio, Outlook, internet, Ennov,…)

Aanpassingsvermogen ten aanzien van de IT-tools specifiek voor het ziekenhuismilieu en de CTCU

 • Kennis van de Kwaliteitstools :
  • Streven naar continue verbetering van de Kwaliteit
  • Auditmethode
  • ISO-certificaties (9001, …)
  • Accreditaties van de ziekenhuizen en certificaties van de specifieke diensten
  • Documentair beheer (levenscyclus): procedures, Kwaliteitsdocumenten,…
  • Brainstorming
  • Gespreks- (interviews) en evaluatietechnieken
  • Projectbeheer
  • Kwaliteits- en risicomanagement (veiligheid) : implementeren van de systemen, evaluatie (opvolging) en verbetering
  • Analyse en probleemoplossing
 • Bekwaamheden en competenties :
  • Zowel autonoom als collegiaal samenwerken met de andere departementen van de dienst en andere ziekenhuisdiensten
  • Prioriteiten bepalen
  • De processen beschrijven en schematisch voorstellen
  • De beslissingen en aanbevelingen / verbeteracties bewerkstelligen
  • Communicatievaardig (gesproken en geschreven)
  • Analytische en methodische geest
  • Georganiseerd, nauwkeurig en zorgvuldig
  • Proactief, dynamisch en flexibel
  • Relationele en communicatieve vaardigheden
  • Stressbestendig
  • Discretie, integriteit en authenticiteit
  • Ervaring in een ziekenhuisomgeving en/of in klinisch onderzoek is een pluspunt

Uurrooster : 38u/week

Datum indiensttreding : onmiddellijk

Taal

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid deze te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werktijd), mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie SELOR van 150€ bruto (onder voorbehoud van de voorlegging van het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12)

Aanbod

Wij bieden :

 • Een voltijds contract voor 38u per week van onbepaalde duur met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal handvest).

Indien master :

  • Gelijkgesteld met de graad van : Administratief secretaresse
  • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): A1 1/2/3

Min. : € 37 418,21 geïndexeerd (index: 1.7410)

Max. : € 59 516,97 geïndexeerd (index: 1.7410)

Het maximum wordt bereikt na 23 jaar geldelijke anciënniteit.

Indien Bachelor :

  • Gelijkgesteld met de graad van : Administratief secretaresse
  • Voltijdse jaarbedragen : Weddeschaal (sociaal handvest): B 1/2/3

Min. : € 27 513,39 geïndexeerd (index: 1.7410)

Max. : € 48 555,63 geïndexeerd (index: 1.7410)

Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen :
  • Maaltijdcheques ter waarde van 7,30€
  • Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-netwerk (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn)
  • Volledige terugbetaling van het jaarlijkse mivb-abonnement, een tussenkomst (80%) in de kosten van het openbaar vervoer en/of vergoedingen
  • Een jaarlijkse aantrekkelijkheidspremie
  • Een maandelijkse tweetaligheidspremie van 150 € bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen)
  • 24 wettelijke verlofdagen en 5 extralegale verlofdagen (+ de verschillende dagen omstandigheidsverlof)
 • Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS)
 • Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie
 • Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan

Modaliteiten voor de indiening van de kandidaturen

Gelieve uw kandidatuur rechtstreeks in te geven op de website of op de intranet-site van het Jules Bordet Instituut via de vacature in kwestie (CV en gemotiveerde brief).

 • Online op:di 19 oktober 2021
 • Locatie: Brussel
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]