Functieomschrijving

Verpleegkundige in Oncologische Zorgen - consultatie Radiotherapie - COD - 38u (m/v)

Bedrijfsdetails

Het Jules Bordet Instituut, een geïntegreerd multidisciplinair centrum, is in België het enige onafhankelijke ziekenhuis dat zich uitsluitend op kankeraandoeningen toespitst.

Het houdt zich zowel bezig met opsporing en klinische behandeling als met onderzoek en biedt universitair onderwijs van hoog niveau. De harmonieuze samenwerking tussen deze drie activiteitstakken vertoont een bijzonder aspect en is een belangrijke troef bij de aanpak van de ziekte.

Het Instituut Jules Bordet maakt deel uit van het Universitair Ziekenhuis Centrum Brussel (UZCB) dat de Brusselse openbare en universitaire ziekenhuizen bundelt. In dit opzicht ontwikkelt hij zijn activiteiten in nauwe samenwerking met talrijke partners zoals huisartsen, specialisten, OCMW’s en andere verzorgings- en hulpinstellingen.

Zijn 1000 medewerkers maken zijn voornaamste kracht uit en profileren zich als zijn eerste ambassadeurs. Respect, innovatie, engagement, kwaliteit en solidariteit komen tot uiting in elkeen van zijn activiteiten. Allemaal leggen ze zich erop toe om de patiënt in de kern van hun activiteiten te plaatsen.

Indien u wenst te evolueren in een medische omgeving teneinde er werk van hoge kwaliteit te verrichten, stellen wij u voor een dynamisch, multicultureel en menselijk team te komen vervoegen.

U bent geneesheer, verpleegkundige, paramedicus, administratieve kracht of arbeider ? Het Instituut bundelt een grote verscheidenheid van functies, waarvan sommige met een bijzonder en zeer specifiek karakter.

Het Jules Bordet Instituut is regelmatig op zoek naar medewerkers zoals u, gemotiveerd en gedreven.

Functie

Om een efficiënte en kwalitatieve behandeling voor alle patiënten te verzekeren, heeft het Jules Bordet Instituut dank zij de steun van het Kankerplan een team van verpleegkundige coördinators van oncologische zorgen (VCOZ) opgesteld belast met het ontwikkelen van een nieuwe benadering in de behandeling van kankerpatiënten in het Instituut.

Missie :

 • De verpleegkundige en de medische directies hebben een coördinatie strategie ontwikkeld die aangepast is aan de organisatie van het Instituut en aan de noden van de patiënten die er komen.
 • Het VCOZ team integreert de kennis omtrent de verschillende oncologische pathologieën en beoogt een optimale kwalitatieve behandeling te bieden aan de kankerpatiënten.
 • Het is beschikbaar om de patiënten te oriënteren en op alle vragen te antwoorden die zij zich stellen over de meest aangepaste diagnostische en therapeutische middelen, rekening houdend met de recentste vooruitgang van de fundamentele wetenschap en het klinisch onderzoek.
 • Hun bestaan heeft toegelaten een interdisciplinair concept (geneesheren, verpleegkundigen, psychologen, diëtisten, sociaal assistenten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten) toe te voegen aan het principe van de medische multidisciplinariteit, essentieel voor de kwalitatieve medische zorgen, maar vooral een schakel te verzekeren, de geleidende draad tussen al deze intervenanten, de patiënt maar ook zijn externe behandelende geneesheren.
 • Het VCOZ verzekert dus de schakel, de link tussen de patiënt en het Instituut.
 • In dit kader, assisteert het VCOZ de medische teams (op de raadplegingen), de verpleegkundige teams (opname) en de paramedische teams (personen ressource), speelt het op ieder ogenblik een rol van referentiepatroon voor de patiënten en coördineert hun zorgentraject, een verbindings- en een schakelrol spelend tussen de verschillende professionelen die betrokken zijn in hun zorgen of de organisatie van de opvolging.
 • De VCOZ's versterken eveneens de band tussen de externe geneesheren (huisartsen en specialisten) en de geneesheren van het Instituut door alle nuttige informatie door te spelen in overleg met de geneesheren van het Instituut.
 • Het VCOZ neemt actief deel aan de meetings van oncologische multidisciplinair overleg georganiseerd voor elk type kankerpathologie. Het VCOZ verzekert een sleutelrol in samenwerking met de onthaal secretaressen, in de organisatie van klinische routes samen opgesteld tussen de verschillende intervenanten en hun patiënten voor de verschillende medische toestanden die voorkomen.
 • Het VCOZ werkt eveneens samen met het departement klinisch onderzoek door de patiënten in te lichten over de studie behandelingen en als schakel tegenover de research verplegenden.
 • Het speelt eveneens een informatierol in het kader van de collectie van tumor overschotten voor de tumorbank.

Profiel

Vereiste kwaliteiten voor de functie :

 • Luistervaardigheid, zin voor communicatie en dialoog
 • Zin voor samenwerking, verantwoordelijkheidszin en prioriteiten kunnen bepalen
 • Kritische geest
 • Zin voor initiatief, goed kunnen anticiperen
 • Analytische geest, synthesevermogen
 • Tolerant, open geest
 • Organisatorische capaciteiten en hoge uitvoeringssnelheid
 • Beschikbaarheid en aanpassingsvermogen
 • Autonoom kunnen werken
 • Discipline en wetenschappelijke motivatie

Toegangsvoorwaarden :

- De VCOZ(s) van het Bordet Instituut zijn houders van een Bachelor verpleegkundige zorgen, van een specialisatie in oncologie en bezitten een vorming gezondheidscoaching

- U hebt een opleiding in oncologie gevolgd

- U hebt een ervaring in oncologie

- U hebt ambulante of klinische ervaring op het terrein

- Voldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagde Selor-proef)

- Slagen voor het bevorderings- of selectie-examen

Aanbod

 • Een voltijds contract voor 38 uur per week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter).

  • Gelijkgesteld met de graad van: Verpleegkundige
  • Jaarwedde voltijds: Loonschaal (sociaal charter): BH'1/2/3

Min. : 28 948,32 € (index: 1.7410)

Max. : 51 001,12 € (index: 1.7410)
Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

 • Extralegale voordelen:
  • maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
  • voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
  • een tussenkomst (80 %) in de kosten voor het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
  • een jaarlijkse aanmoedigingspremie;
  • een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
  • 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);
 • talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
 • een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
 • een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.

Een loopbaanbegeleiding volgens een doeltreffend Professioneel Ontwikkelingsplan (POP) dat luistert naar uw ontplooiingswensen binnen de instelling

 • Online op:vr 2 april 2021
 • Locatie: Jules Bordet Instituut
E-mail
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]